Monday, April 27, 2009

Kajian Tindakan Dalam Konteks Diri

Masalah: Pengurusan masa dan bertangguh dalam menyiapkan tugasan.
Penambahbaikan: Pengurusan masa yang lebih teratur dan menyelesaikan segala tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan dalam jadual.
Matlamat: Pengurusan masa yang baik dalam segala aktiviti dan tugasan.
Objektif: Mempunyai jadual pengurusan masa yang teratur dan bersistematik dan mengikutinya
Dapat menyelesaikan segala tugasan mengikut perancangan dalam jadual.
Tempoh masa : 3 bulan

PELAN TINDAKAN:
Langkah-langkah
1. Membina jadual tugasan berdasarkan pembacaan daripada buku-buku mengenai pengurusan masa.
2. Membuat senarai semak bagi setiap tugasan.
3. Memastikan jadual harian diikuti dengan menyenaraikan satu senarai semak diri.
4. Membuat senarai semak untuk setiap hari bagi jadual pengurusan supaya dapat menilai sama ada mematuhi jadual yang dibuat atau tidak.
5. Membaca buku-buku motivasi dan pengurusan masa

PENGUMPULAN DATA:
1. Senarai semak harian bagi jadual pengurusan masa dan tugasan.
2. Pandangan dan penilaian daripada rakan-rakan.
3. Membuat refleksi kendiri setiap hari.

PEMANTAUAN:
1. Berdasarkan senarai semak yang dibuat(setiap hari)
2. Penilaian rakan-rakan

PENILAIAN:
1. Menilai senarai semak yang dibuat setiap seminggu sekali. Sekira pada senarai semak terdapatnya kekurangan, susunan jadual waktu harus diteliti sama ada bersesuaian atau tidak.
2. Menilai senarai semak tugasan, sama ada setiap tugasn dalam "progress", tidak dimulakan lagi ataupun kerja tertagguh dalam tempoh masa yang lama.
3. Meminta pandapat rakan-rakan mengenai jadual dan senarai semak tugasan.

Proses penambahbaikan ini akan berterusan sepanjang masa supaya masa dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tiada lagi istilah kerja last minute dalam kamus hidup saya.

No comments:

Post a Comment