Friday, June 5, 2009

Ulasan artikeL 2

Tajuk : Collaboration Action Research to develop the use of solution based approaches.
Jo Simm & Rachel Ingram


Artikel ini merupakan satu kajian tindakan kolaboratif yang dijalankan oleh 2 orang ahli psikologi (EPs) pendidikan bersama dengan 4 orang guru sekolah rendah untuk membangunkan penyelesaian berdasarkan pendekatan.
Kajian ini dijalankan selama 2 tahun dan artikel ini adalah berdasarkan tahun pertama kajian.
Untuk membangunkan penyelesaian berdasarkan pendekatan, kajian tindakan digunakan sebagia reka bentuk kajian kerana mempunyai satu kitaran yang berulang-ulang untuk memperbaiki teknik ini sehingga boleh digunapakai oleh guru-guru di sekolah.

Tahun pertama kajian.
Perancangan dibuat oleh EPs dan Special Education Need Coordinator (SENCO) untuk merangka bentuk kajian tindakan yang akan digunakan.
Pada kitar pertama melibatkan EPs dan SENCO untuk memperkenalkan penggunaan kaedah ini. Hasil refleksi tahun pertama menunjukkan maklum balas yang positif mengenai penggunaan pendekatan ini.
Untuk langkah seterusnya, adalah untuk menambahkan penglibatan lebih ramai guru dan pelajar dalam menggunakan kaedah penyelesaian berdasarkan pendekatan.
Kajian ini diharapkan dapat melibatkan lebih ramai guru dan EP dalam memperkasakan profesion perguruan dan juga meningkatkan prestasi pelajar.

No comments:

Post a Comment