Wednesday, May 13, 2009

Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan salah satu langkah dalam kajian tindakan. Ia merupakan sorotan terhadap bahan-bahan literatur/bacaan seperti artikel, buku,journal dan sebagainya. Langkah ini memerlukan kemahiran berfikir secara kritis kerana isi-isi penting dalam bahan literatur perlu dilihat secara kritikal.


1. Membanding dan membezakan
-berdasarkan kriteria; ciri, sifat, kualiti, unsur sesuatu objek atau peristiwa


2. Analisis
-olah maklumat dengan huraikan kpd bahagian yang lebih kecil-fahami konsep


3. Menilai
- membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan
-untuk membuat keputusan


4. Membuat kesimpulan
- membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasrkan kpd hipotesis
-kukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
- buat keputusan, untuk terangkan sesuatu dan meramal

5. Mensintesis
- Menggabung idea, unsur atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan ganmbaran yang menyeluruhdalam bentuk pernyataan...akan dikemaskini lagi nota ini...(tidak cukup lengkap)

1 comment:

  1. SELAMAT HARI GURU
    Selamat ber-Kajian Tindakan
    Selamat ber-Seminar

    ReplyDelete