Wednesday, May 13, 2009

Nota: Pengurusan Perubahan Dalam Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, perubahan adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Perubahan merupakan salah satu ciri pendidikan.
Terdapat 4 jenis perubahan berdasarkan Dessler (1995)
1. ke arah peningkatan
2.Strategi organisasi
3.Reaktif
4.Akibat drpd jangkaan

Perubahan boleh dikaitkan dengan evolusi dan revolusi.
1. Evolusi : satu proses yang memakan masa yang lama dan perubahan yang berlaku adalah kecil.
2. Revolusi: satu proses perubahan berlaku secara mendadak.

Perubahan yang dibuat adalah bertdasarkan keputusan yang telah dipertimbangkan. Terdapat 6 dimensi dalam membuat pertimbangan:
1. Tujuan perubahan: penambahbaikan.
perubahan dalam sistem sedia ada melibatkan 2 pindaan; perubahan peringkat pertama & perubahan peringkat kedua.
2. Unit perubahan:merujuk kpd fokus utama perubahan. Terdiri daripada ; individu,kumpulan dan seterusnya.
3. Sifat
4. Magnitud
5. skop/ruang lingkup
6. Jangka masa

Model-Model Perubahan.
1.Penggabungan Roger:inovasi berlaku apabila masalah atau keperluan dikenalpasti
2. Model Kanter: Melibatkan 4 tugas inovasi: jana, bina,realisasi & pindah (idea)
3. Model Rand: sebab dan halangan perubahan pendidikan
pengumpulan data dan analisis
libatkan 3 langkah: 1) Daya usaha
2) Implementasi
3) Penggabungan
4. Model ACOT: kehendak perubahan p & p secara beransur-ansur.
5 langkah perubahan P & P:
1)Kemasukan
2)Memilih
3)Menyesuaikan
4) Penggunaan
5) Mereka cipta

No comments:

Post a Comment