Monday, May 25, 2009

Ulasan secara keseluruhan buku...

Ulasan secara keseluruhan buku
Secara keseluruhan ini adalah mudah difahami bagi setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Buku ini menunjukkan turutan aktiviti yang perlu ketika menjalankan kajian tindakan. Kajian tindakan dalam buku bermula dengan:

1)
REKA BENTUK KAJIAN: Permulaan kajian,
Mengatur peringkat
Fokus dan rangka
Sorotan kepustakaan
Sumber maklumat
Etika
Kesahan

2)
PENGUMPULAN DATA : Persepktif dan pengalaman kumpulan berkepentingan
Temubual
Pemerhatian
Penelitian artifak
Sorotan kepustakaan

3) ANALISIS DATA : mengenalpasti kata kunci bagi pengalaman
Analisis epiphanies & pengalaman utama
Pengkategorian dan pengkodan
Mempertingkatkan analisis
Membina sistem kategori

4) KOMUNIKASI : Menulis laporan
Laporan ethnografik dan biografi
Persembahan dan pencapaian

5) TINDAKAN : Penyelesaian masalah/ Membina penyelesaian
Selesaikan masalah
Amalan bilik darjah
Pembangunan kurikulum
Penilaian
Keluarga dan komuniti
Perancangan sekolah.

Setiap penerangan yang diberikan adalah mengikut turutan aktiviti dan juga dioberikan contoh-contoh yang sesuai untuk lebih memahami setiap langkah yang perlu dilakukan ketika menjalankan kajian tindakan.

No comments:

Post a Comment