Saturday, May 23, 2009

Sambung ulasan buku....

Konsep kajian tindakan.

Berdasarkan buku ini, kajian tindakan ini membuat seorang guru itu lebih bersifat sensitif, peka and lebih prihatin terhadap apa yang berlaku terhadap orang lain dan kanak-kanak.

Kajian tindakan adalah sesuatu yang membawa perubahan ke arah kebaikan.

Kajian tindakan direkabentuk secara terus terhadap tujuan yang praktikal dan kesan yang efektif terhadap keadaan di mana ianya berlaku.

Secara mendalamnya, kajian tindakan adalah salah satu cara guru untuk mempertingkatkan kemahiran mengajar dan juga memberi kesan yang baik terhadap prestasi pelajar.

Apabila seorang penyelidik terlibat dalam kajian tindakan , secara tidak langsung bersifat mengambil ambil, teliti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam amalan kerja harian .

Kajian tindakan juga adalah bertujuan menyediakan seseorang dengan ilmu dan memahami sesuatu yang membawa perubahan dalam hidup.


Kurt Lewin : Kajian tindakan adalah berbentuk kitaran, dinamik dan melibatkan kolabratif .

Kitaran kajian tindakan adalah merancang, bertindak, memerhati, dan merefleks. Dan kitaran ini berkitar sehingga berlaku penambahanbaikan yang diingin dicapai.

Kenapa guru perlu melakukan kajian tindakan.

Guru perlu melakukan kajian tindakan adalah untuk melakukan perubahan terhadap proses p & p. Perubahan ini akan meningkatkan amalan yang baik dan mengubah
tingkahlaku. Selain itu, guru boleh mereflek , berfikir terhadap amalan sendiri, tingkahlaku dan situasi yang terlibat. Ini dapat membuat guru berfikir kembali, menilai apa yang telah mereka lakukan. Kajian tindakan juga merupakan satu langkah yang efektif dalam penyelesaian terhadap sesuatu isu yang ingin dicari langkah penyelesaiannya. . Ia juga merupakan satu alat yang berrguna dalam rancangan perngajaran harian dalam konteks bilik darjah, formula dalam strategi pengajaran guru dan penilaian terhadap pelajar dan juga melangkui kurikulum dan kokurikulum pelajar.

No comments:

Post a Comment